O mnie

Adwokat dr Szymon Solarski

Adwokat
dr n. pr. Szymon Solarski

Doktor nauk prawnych.
Członek Izby Adwokackiej w Katowicach
Przewodniczący Sekcji Prawa i Postępowania Cywilnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach

Adwokat Szymon Solarski w 2013 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie.

W latach 2014 – 2017 zdobywał doświadczenie w ramach aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Ideą przyświecającą wykonywaniu zawodu adwokata jest chęć zaoferowania najwyższej jakości pomocy prawnej osobom jej potrzebującym, zaszczepiona przez jego dziadka Adwokata Mariana Solarskiego prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Zabrzu przez blisko 50 lat.


Egzamin Adwokacki

W marcu 2017 roku adwokat Szymon Solarski złożył egzamin adwokacki z wyróżnieniem, osiągając najlepszy wynik i pierwszą lokatę wśród zdających na obszarze objętym zasięgiem komisji egzaminacyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Doktor nauk prawnych

Adwokatowi Szymonowi Solarskiemu w roku 2018 został nadany stopień doktora nauk prawnych.

Dysertację doktorską bronił na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. Tematem rozprawy doktorskiej pisanej pod kierunkiem prof. zw. Mariusza Załuckiego było „Odwołanie darowizny w polskim prawie cywilnym”.

W ramach pracy naukowej adwokat Szymon Solarski opublikował wiele artykułów naukowych.


Odwołanie darowizny
Publikacje

Publikacje

S. Solarski, Przejście prawa własności jako skutek odwołania darowizny. Uwagi na tle konstrukcji oświadczenia o odwołaniu darowizny (art. 900 k.c.), [w:] Konstytucyjne prawo własności - sposoby naruszenia i środki ochrony, pod red. B. Stępień - Załuckiej, Warszawa 2020 

Mądel M., Solarski S, Sprawozdanie z konferencji naukowej "50 lat Kodeksu cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji",  Studia Prawnicze: Rozprawy i Materiały 2014, nr 2, s. 283-289;

Solarski S., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2012r., sygn. akt I CSK 284/11, Rejent 2014, nr 7, s. 106-116;

Solarski S., Nowelizacja zasad odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie polskim - analiza krytyczna, Palestra 2016, nr 4, s. 40-51;

Solarski S., Nowe zasady odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie polskim, Przegląd Prawa i Administracji 2017, nr 109, s. 181-211.

Solarski S., [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, red. M. Załucki, Warszawa 2019.

S. Solarski, Odwołanie Darowizny, Warszawa 2020

2019 Adwokat dr Szymon Solarski | Polityka prywatności | Design Nillo

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie ich. Dowiedz się więcej

Rozumiem